Animals


1 דקות קריאה

ANIMALS


CAT

DOG

PARROT

FISH

LION

WOLF

SNAKE

SNAIL

BUTTERFLY

FLY

BEE

TIGER

KANGAROO

RABBIT

GIRAFFE

BEAR

ZEBRA

DONKEY

OWL

LIZARD

ANT

HORSE

GOAT

BAT

ELEPHANT

COW

SHEEP

BIRD

CHICKEN

HEN

ROOSTER

CAMEL

TURTLE

DEER

MOUSE

MONKEY

PIG


  רעיונות לתרגול אוצר המילים בנושא חיות.

1. התאם מילה לתמונה.

2 התאם תמונה למילה.

3 המילים כתובות על הלוח או כרטיסיות -לכל מילה מספר- המורה אומרת מספר ותלמיד מקריא את המילה ותלמיד נוסף מפרש לעברית.

4 המילים כתובות על הלוח או כרטיסיות- לכל מילה מספר- המורה מקריאה מילה ותלמיד אומר את המספר.

5. תלמיד אומר חידה והכיתה צריכה לנחש איזה בעל חיים? מי גר ברפת\ לול\אורווה.....?מי אוכל גזר\ קש\ בננות? 

6 תלמיד עושה פנטומימה והכיתה מנחשת איזה על חיים.

7 תלמיד משמי את הקול של בעל החיים- נביחה \יללה.... והכיתה מנחשת איזה בעל חיים?

8 תלמיד שואל למי יש זנב\קרניים\מקור....? והכיתה מנחשת איזה בעל חיים?

9. המורה מאייתת מילה והכיתה צריכה לנחש איזה בעל חיים.

10 המורה מאייתת מילה הכיתה כותבת את המילה במחברת ואז מקריאים את המילה.

11 המורה שואל איזו מילה מסתיימת באות......?

12 המורה שואלת איזו מילה מתחילה באות......?

13 המורה שואלת באיזו מילה יש .....אותיות?

14תלמיד מתאר את בעל החיים והכיתה מנחשת...דוגמה למי אין רגליים? מי ישן בחורף? מי הוא מלך החיות? למי יש צוואר ארוך?

15 המורה מאייתת את המילה מהסוף להתחלה והכיתה מנחשת איזה בעל חיים


 
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.