על פי דרכו


על פי דרכו

" חנוך לנער על פי דרכו,גם אם יזקין לא יסור ממנה" משלי פרק כ"ב.