לתקן את העולם


לתקן את העולם

" לתקן את העולם, פירושו לתקן את החינוך" יאנוש קורצ"אק.