הדרך הנכונה ללמד.....


הדרך הנכונה ללמד.....

"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" בנג"מין פרנקלין"